Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 197
Obec: Zruč-Senec, část Zruč
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 08
Ředitel:Mgr. Oldřich Šik
Kontakt na školu Telefon: 377 824 284
Email: tgmzs@proactive.cz
Web: www.zszruc-senec.cz
IČ:75006316
RED-IZO:600071456
Zřizovatel:Obec Zruč-Senec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 197
Obec: Zruč-Senec, část Zruč
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 08
Kontakt na školu: Telefon: 377 824 284
Fax: 377 824 284
IZO:102328625
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 430
Aktuální počet žáků: 409
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ČSAD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.25 hodin
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahraniční zájezdy, okresní kola soutěží
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 197
Obec: Zruč-Senec,část Zruč
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 08
Kontakt na školu: Telefon: 377 824 284
Fax: 377 824 284
IZO:115600361
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 197
Obec: Zruč-Senec,část Zruč
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 08
Kontakt na školu: Telefon: 377 824 284
Fax: 377 824 284
IZO:102676321
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne