Zde může být obrázek školy.

Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 172
Obec: Kralovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 41
Ředitel:Mgr. Milada Šliková
Kontakt na školu Telefon: 373 396 548
Email: slikova.milada@atlas.cz
Web: http://www.zspkralovice.webnode.cz/
IČ:70968888
RED-IZO:600071570
Zřizovatel:Město Kralovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 172
Obec: Kralovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 41
Kontakt na školu: Telefon: 373 396 548
IZO:102328650
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 66
Aktuální počet žáků: 42
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : ZŠ, MŠ, ZUŠ, Policie ČR, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup ke všem žákům.
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, metodik ICT
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: logopedie
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Plzeňská 172
Obec: Kralovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 41
Kontakt na školu: Telefon: 373 396 548
IZO:115600388