Logo školy

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Pečenka
Kontakt na školu Telefon: 352 686 518,60
Email: zskraslice@volny.cz
Web: http://www.zskraslice.cz
IČ:69979847
RED-IZO:600073017
Zřizovatel:Město Kraslice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jindřichovice 232
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 05
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:107545551
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:102428107
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 300
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna, školní mléko, ovoce do škol,...
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, klub ekologické výchovy
Domácí spolupráce : hasiči, policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, slovenský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, technické, chovatelské, programování/robotika, hudební, literárně-dramatické, jazykové, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:181025906
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.11.2018, 10.12.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, biologie, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : škola v klubu ekologické výchovy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: škola podporující žáky se sociálním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, svářečský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, přírodovědné, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:115800140
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:102588252