Logo školy

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Pečenka
Kontakt na školu Telefon: 352 686 518,60
Email: zskraslice@volny.cz
Web: http://www.zskraslice.cz
IČ:69979847
RED-IZO:600073017
Zřizovatel:Město Kraslice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jindřichovice 232
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 05
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:107545551
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
Fax: 352 687 771
IZO:102428107
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 300
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školní jídelna, školní mléko, ovoce do škol,...
Certifikáty škol: klub ekologické výchovy, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : hasiči, policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, slovenský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, hudební, technické, literárně-dramatické, ICT, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
Fax: 352 687 771
IZO:181025906
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.11.2018, 10.12.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, chemie, biologie, fyzika, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : škola v klubu ekologické výchovy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: škola podporující žáky se sociálním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, svářečský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní, přírodovědné, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:115800140
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1717
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 518
IZO:102588252