Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dukelská 1122/53
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Ředitel:Mgr. Jan Kuzebauch
Kontakt na školu Telefon: 352 686 866
Email: zs2kraslice@zs2kraslice.cz
Web: www.zs2kraslice.cz
IČ:70984841
RED-IZO:600073025
Zřizovatel:Město Kraslice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Dukelská 1122/53
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 866
Fax: 352 686 866
IZO:102428158
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 415
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.9.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
školní družina
Adresa: Ulice: Dukelská 1122/53
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 866
IZO:115800158
školní jídelna
Adresa: Ulice: Dukelská 1122/53
Obec: Kraslice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 358 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 686 866
IZO:102588261