Zde může být obrázek školy.

Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Generála Svobody 114
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Ředitel:Mgr. Jiřina Jelínková
Kontakt na školu Telefon: 487 727 686
Email: jirinajelinek@seznam.cz
Web: www.zsarnultovice.cz
IČ:72743964
RED-IZO:600074609
Zřizovatel:Město Nový Bor
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Generála Svobody 114
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 727 686
IZO:102005150
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 98
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Centrum kolegiální podpory - FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování)
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Generála Svobody 355
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 727 686
IZO:116000350
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Generála Svobody 355
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 727 686
IZO:102617465