Zde může být obrázek školy.

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí Míru 128
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Ředitel:Mgr. Jakub Ujka
Kontakt na školu Telefon: 487 722 010
Email: info@zsnamesti.cz
Web: zsnamesti.cz
IČ:68430132
RED-IZO:600074617
Zřizovatel:Město Nový Bor
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Míru 128
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 722 010
Fax: 487 722 378
IZO:102005524
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Aktuální počet žáků: 587
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Aktivní škola - Pro školy.cz, Škola podporující zdraví, Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Praxe studentek oboru Předškolní a mimoškolní pedagogigka
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00 hodin
Konec výuky: 11. 40 hodin
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Míru 128
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 722 010
Fax: 487 722 378
IZO:116000198
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 hodin- 7.40 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 hodin - 16.15 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: náměstí Míru 128
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 722 010
Fax: 487 722 378
IZO:108029000
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 32,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne