Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 9. května 2
Obec: Horní Police
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 06
Ředitel:Mgr. Leona Ježková
Kontakt na školu Telefon: 487 861 238
Email: reditel@zspolice.clnet.cz
Web: http://www.zshp.cz
IČ:70695962
RED-IZO:600074749
Zřizovatel:Obec Horní Police
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 9. května 2
Obec: Horní Police
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 06
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 238
IZO:102005389
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 119
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Horní Police.docx (895,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013_14.docx (7465,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, fyzika, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: AŠSK ČR
Domácí spolupráce : Sauer a. s., SDH Žandov, Policie ČR Žandov, SPŠ Česká Lípa, základní a mateřské školy v okolí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Zájmové útvary: náprava poruch učení, český jazyk, matematika, anglický jazyk
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, ICT, přírodovědné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 9. května 2
Obec: Horní Police
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 06
Kontakt na školu: Telefon: 487 861 238
IZO:102617546
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 18,- Kč až 20,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano