Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
Adresa školy: Ulice: Heřmanov 120
Obec: Děčín
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Gabriela Švandrlíková
Kontakt na školu Telefon: 412 512 124
Email: reditelka@skolahermanov.cz
Web: http://www.skolahermanov.cz
IČ:71009485
RED-IZO:600076067
Zřizovatel:Obec Heřmanov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Heřmanov 120
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 512 124
IZO:107562120
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 15
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2022 2023.pdf (207 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP Duhové pohádky MŠH012019 aktualizovaný k 1.1.2021.pdf (974,7 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.pdf (965,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranný rozvoj dětské osobnosti, příprava na vstup do ZŠ, vztah k přírodě
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Cepík
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Inkluze dětí s potřebou podpůrných opatření
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Heřmanov 120
Obec: Děčín
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 512 124
IZO:102053448
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 21
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP Cestou duhy aktualizované vydání 2019.pdf (1107,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družiny Duha.pdf (737,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ.pdf (445,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 2021.docx (31,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Inkluze žáků s potřebou podpůrných opatření.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Heřmanov 120
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 512 124
IZO:116100389
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Heřmanov 120
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 512 124
IZO:102653232
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne