Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Huntířov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Huntířov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Huntířov 101
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Bc. Olga Kocmanová
Kontakt na školu Telefon: 412 525 023
Email: zshuntirov@cbox.cz
Web: http://www.zsamshuntirov.cz
IČ:72742241
RED-IZO:600076130
Zřizovatel:Obec Huntířov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Huntířov 179
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 525 023
IZO:102553904
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 38
Aktuální počet dětí: 36
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do MŠ.doc (30,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 120
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin, příprava na výuku cizího jazyka.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce: Spolupráce se ZŠ, se záchranáři města Děčína
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Program pro zdraví - hra na flétnu, spolupráce se speciálním pedagogem.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Huntířov 101
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 525 023
IZO:102053634
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 42
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Všeobecný rozvoj a vzdělání žáka dle daného švp.
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Spolupráce s MŠ, policií ČR, spádovou školou.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k nadaným i slabším a znevýhodněným.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Huntířov
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 945 387
IZO:116100303
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Huntířov 179
Obec: Děčín 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 525 023
IZO:102641102