Zde může být obrázek školy.

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karlova 1700
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Ředitel:Mgr. Soňa Bunčková
Kontakt na školu Telefon: 412 372 562
Email: info@izskarlovka.cz
Web: http://www.izskarlovka.cz/
IČ:70698147
RED-IZO:600076181
Zřizovatel:Město Varnsdorf
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Karlova 1700
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 372 562
IZO:102053715
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, zdravotnické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Karlova
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 372 562
IZO:116100320