Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mikulášovice, okres Děčín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mikulášovice, okres Děčín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Mikulášovice 20
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 79
Ředitel:Mgr. Dagmar Kalousková
Kontakt na školu Telefon: 474 774 109
Email: info@zsmik.cz
Web: www.zsmikulasovice.cz
IČ:71011315
RED-IZO:600076342
Zřizovatel:Město Mikulášovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mikulášovice 20
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 79
Kontakt na školu: Telefon: 412 394 167
IZO:102065292
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 190
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP ZV 2019.doc (3862 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (348,7 KB)
Školní řád: ŠŘ - Pravidla pro hodnocení 2020.doc (262,1 KB)
Školní řád 2020.doc (189,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.doc (477,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, dějepis, chemie, ICT, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Domácí spolupráce : Školská rada, zřizovatel Město Mikulášovice, Mateřská škola Mikulášovice, PPP Rumburk, SPC Rumburk, SVP Jiříkov, Policie ČR, Svaz dobrovolných hasičů Mikulášovice, MUDr. Ticháčková, Střední zdravotnická škola Rumburk
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, turistické, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mikulášovice
Obec: Mikulášovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 79
Kontakt na školu: Telefon: 412 394 114
IZO:116100109
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mikulášovice
Obec: Mikulášovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 79
Kontakt na školu: Telefon: 412 394 222
IZO:102641021