Zde může být obrázek školy.

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 1066
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Ředitel:
Kontakt na školu Telefon: 412 332 302
Email: info@zstyrsovarbk.cz
Web: http://www.zstyrsovarbk.cz/
IČ:72744359
RED-IZO:600076351
Zřizovatel:Město Rumburk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova 1066
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 302
IZO:102065322
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 415
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, cizí jazyky, fyzika, ICT, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, sportovní, hudební, literárně-dramatické, zdravotnické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 78
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 302
IZO:116100095
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednostně 1. a 2. ročník - ostatní do maximální kapacity 90
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 8.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém