Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Ředitel:PaedDr. Michal Slavík, PhD.
Kontakt na školu Telefon: 412 544 271
Email: zsbynov@seznam.cz
Web: http://zs.bynov.cz
IČ:72744057
RED-IZO:600076539
Zřizovatel:Statutární město Děčín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Pěšině 331
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:102553912
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:102553891
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2015 - bude upřesněno
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 07:40
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: - Fakultní škola Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí n. L. - inkluzivní vzdělávání
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Pravidelně "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony", Škola pro všechny I a II, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pravidelné doučování
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, taneční, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:116100231
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:102641099