Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Ředitel:PaedDr. Michal Slavík, PhD.
Kontakt na školu Telefon: 412 544 271
Email: zsbynov@seznam.cz
Web: http://zs.bynov.cz
IČ:72744057
RED-IZO:600076539
Zřizovatel:Statutární město Děčín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Pěšině 331
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:102553912
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:102553891
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2015 - bude upřesněno
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 07:40
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: - Fakultní škola PF UJEP Ústí n. L. - Skupinová a individuální integrace dětí s SPUCh
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Kvalitnější vzdělání pro všechny (v rámci EU peníze školám), Recyklohraní, Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku, Ovoce do škol, ICT Kouč, Malí kutilové
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:116100231
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Pěšině 330
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 271
IZO:102641099