Logo školy

Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Adresa školy: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Ředitel:Mgr. Alena Roubínová
Kontakt na školu Telefon: 474 333 847
Email: kancelar-3zs@ktkadan.cz
Web: http://www.3zskadan.cz
IČ:46789952
RED-IZO:600077462
Zřizovatel:Město Kadaň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:102129509
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.55 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15 h
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Olympijský víceboj, Zdravé zuby, Adopce na dálku, Rosteme spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, cyklistický kurz, turistika
Metody čtení:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Podporujeme nadané žáky i pomáháme žákům s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, sociální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, rukodělné, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:116200162
Školní klub
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:166101559
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:102653500