Logo školy

Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Adresa školy: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Ředitel:Mgr. Alena Roubínová
Kontakt na školu Telefon: 474 333 847
Email: kancelar-3zs@ktkadan.cz
Web: http://www.3zskadan.cz
IČ:46789952
RED-IZO:600077462
Zřizovatel:Město Kadaň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:102129509
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.55 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15 h
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Olympijský víceboj, Zdravé zuby, Adopce na dálku, Rosteme spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, cyklistický kurz, turistika
Metody čtení:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Podporujeme nadané žáky i pomáháme žákům s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:116200162
Školní klub
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:166101559
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chomutovská 1683
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 333 452
IZO:102653500