Zde může být obrázek školy.

Základní škola Údlice, okres Chomutov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Údlice, okres Chomutov
Adresa školy: Ulice: Stará čtvrť 363
Obec: Údlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 41
Ředitel:Mgr. Jiří Chloupek
Kontakt na školu Telefon: 474 667 293
Email: zs.udlice@volny.cz
Web: http://www.zsudlice.cz
IČ:46787267
RED-IZO:600077543
Zřizovatel:Obec Údlice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Stará čtvrť 363
Obec: Údlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 41
Kontakt na školu: Telefon: 474 667 293
IZO:102129690
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 196
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: VZ 2013 - 2014 b.pdf (6391,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Ekologicky změřené týdenní pobyty v ČR i Německu., výlety
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Litter Less,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ekologicko-praktické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Stará čtvrť 363
Obec: Údlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 41
Kontakt na školu: Telefon: 474 667 293
IZO:116200260