Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289
Adresa školy: Ulice: Chomutovská 1289
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Ředitel:Mgr. Simona Žáková
Kontakt na školu Telefon: 474 335 409
Email: kancelar@zvskadan.cz
Web: http://www.zvskadan.cz
IČ:46790039
RED-IZO:600077730
Zřizovatel:Město Kadaň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Chomutovská 1289
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 409
Fax: 474 335 409
IZO:166101184
Základní škola
Adresa: Ulice: Chomutovská 1289
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 409
Fax: 474 335 409
IZO:102129738
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 182
Aktuální počet žáků: 127
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:55
Konec výuky: 21 hodin týdně
Školní družina
Adresa: Ulice: Chomutovská 1289
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 335 409
Fax: 474 335 409
IZO:116200481