Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 212
Obec: Velké Hamry
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 45
Ředitel:Ing. Zdeňka Juklová
Kontakt na školu Telefon: 483 387 090
Email: skola@zsvelkehamry.cz
Fax: není
Web: www.zsvhamry.cz
IČ:72743557
RED-IZO:600078264
Zřizovatel:Město Velké Hamry
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: č.p. 212
Obec: Velké Hamry
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 45
Kontakt na školu: Telefon: 483 387 090
IZO:107563495
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 450
Aktuální počet dětí: 265
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. března 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak

Základní škola

Adresa: Ulice: č.p. 212
Obec: Velké Hamry
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 45
Kontakt na školu: Telefon: 483 387 090
IZO:102047499
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 474
Aktuální počet žáků: 272
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, 7:45 budova s malotřídní výukou
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, fyzika, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální péče školního speciálního pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, koordinátor inkluze
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, literárně-dramatické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), dokumentární film, školní časopis, hudební, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0

Školní družina

Adresa: Ulice: č.p. 212
Obec: Velké Hamry
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 45
Kontakt na školu: Telefon: 483 387 090
IZO:167100114

Školní jídelna

Adresa: Ulice: č.p. 212
Obec: Velké Hamry
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 45
Kontakt na školu: Telefon: 483 387 090
IZO:102729123