Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 5. května 76
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Michaela Hanyšová
Kontakt na školu Telefon: 483 346 280
Email: zsjbc@seznam.cz
Web: www.zsjbc5kvetna.cz
IČ:43257399
RED-IZO:600078396
Zřizovatel:Statutární město Jablonec nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 5. května 76
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 346 280
Fax: není
IZO:102165998
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 413
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 11.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, fyzika, výtvarná výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolí 9
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 346 280
Fax: 483 320 594
IZO:116300051
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolí 9
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 346 280
Fax: 483 320 594
IZO:102717486