Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 5. května 76
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Michaela Hanyšová
Kontakt na školu Telefon: 483 346 280
Email: zsjbc@seznam.cz
Web: www.zsjbc5kvetna.cz
IČ:43257399
RED-IZO:600078396
Zřizovatel:Statutární město Jablonec nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 5. května 76
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 346 280
Fax: není
IZO:102165998
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 413
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 11.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, hudební výchova, fyzika, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolí 9
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 346 280
Fax: 483 320 594
IZO:116300051
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolí 9
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 346 280
Fax: 483 320 594
IZO:102717486