Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Janov nad Nisou 374
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 11
Ředitel:Mgr. Jana Tomešová
Kontakt na školu Telefon: 483 380 045
Email: zsjanovjbc@iol.cz
Web: www.janovnn.cz/skola
IČ:72742658
RED-IZO:600078434
Zřizovatel:Obec Janov nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hraničná 245
Obec: Janov nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 11
Kontakt na školu: Telefon: 483 380 045
Fax: 483 380 541
IZO:107563321
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 03. 2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: na přírodu, ekologii, logopedickou prevenci a mluvní průpravu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: Lesy české republoky, ekologické sdružení Divizna projekt Mrkvička
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, výlety do okolí a blízkých měst
Specifické formy podpory dětem: nemáme
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Janov nad Nisou 374
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 11
Kontakt na školu: Telefon: 483 380 045
Fax: 483 380 541
IZO:102177198
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 147
Dny otevřených dveří (termín/y): 04.04. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby; Planeta Země
Certifikáty škol: Aktivní škola Pečujeme o vzdělání Partnrerská škola Fraus, Začít spolu
Domácí spolupráce : ZŠ Pod vodárnou Rýnovice, OSPOD, Policie ČR, Obecní policie, PPP Jablonec nad Nisou, SPC Semily, SPC Turnov, školská poradenská zařízení
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hraničná 247
Obec: Janov nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 11
Kontakt na školu: Telefon: 483 380 045
Fax: 483 380 541
IZO:116300256
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Janov nad Nisou 239
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 11
Kontakt na školu: Telefon: 483 380 045
Fax: 483 380 541
IZO:150070420
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hraničná 247
Obec: Janov nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 11
Kontakt na školu: Telefon: 483 380 045
IZO:102717541
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20,00 - 30,00
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano