Zde může být obrázek školy.

Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 964
Obec: Smržovka
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 51
Ředitel:Mgr. Renata Klimentová
Kontakt na školu Telefon: 483 382 222
Email: sipkova@zssmrzovka.cz
Web: www.zssmrzovka.cz
IČ:70695385
RED-IZO:600078485
Zřizovatel:Město Smržovka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 964
Obec: Smržovka
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 51
Kontakt na školu: Telefon: 483 382 222
Fax: 483 322 040
IZO:102177341
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 366
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.5.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), Diskgolf, fotbalové hřiště, lyžařské kolečko, vlek, bikepark
Specifické akce školy (pravidelné):
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 828
Obec: Smržovka
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 51
Kontakt na školu: Telefon: 483 382 222
Fax: 483 322 040
IZO:116300264
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 828
Obec: Smržovka
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 51
Kontakt na školu: Telefon: 483 382 222
IZO:102717613