Zde může být obrázek školy.

Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 700
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Ředitel:Mgr. Zdeněk Kučera
Kontakt na školu Telefon: 483 389 122
Email: 1zszelbrodjbc@iol.cz
Web: http://www.zs-skolni.cz/
IČ:70694974
RED-IZO:600078515
Zřizovatel:Město Železný Brod
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 700
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Kontakt na školu: Telefon: 483 389 122
IZO:102177473
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 350
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická + Hejného
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 700
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Kontakt na školu: Telefon: 483 389 122
IZO:116300019
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 8.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 -16.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 700
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Kontakt na školu: Telefon: 483 389 122
IZO:102717672
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 -31
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano