Logo školy

Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pelechovská 800
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Ředitel:Mgr. Milan Hlubuček
Kontakt na školu Telefon: 484 355 501
Email: skola@zspelechovska.cz
Web: http://www.zspelechovska.cz
IČ:70694982
RED-IZO:600078531
Zřizovatel:Město Železný Brod
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pelechovská 800
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Kontakt na školu: Telefon: 484 355 501
IZO:102565031
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 213
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 3. 2021 (sobota)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: všechny učebny vybaveny internetem
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pelechovská 800
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Kontakt na školu: Telefon: 484 355 501
IZO:116300027
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Jídelna ZŠ
Adresa: Ulice: Pelechovská 800
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Kontakt na školu: Telefon: 484 355 505
IZO:102717729
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne