Logo školy

Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: J. A. Komenského 467
Obec: Hodkovice nad Mohelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 42
Ředitel:Mgr. Dana Kolomazníková
Kontakt na školu Telefon: 482 772 686
Email: zshodkovice@zshodkovice.cz
Web: www.zshodkovice.cz
IČ:72744243
RED-IZO:600079741
Zřizovatel:Město Hodkovice nad Mohelkou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: J. A. Komenského 467
Obec: Hodkovice nad Mohelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 42
Kontakt na školu: Telefon: 482 772 686
Fax: není
IZO:102229457
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 274
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.5.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.2.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.2.2014
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30hod. - ŠD , 7.35 hod. - ostatní
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád pro žáky.doc (41,5 KB)
Poslední výroční zpráva: 12 VYROCNI ZPRAVA.doc (367,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, dějepis, fyzika, ICT, praktické vyučování, chemie, biologie, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, Noční pochod, letní tábor, soutěže atd., výlety, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Škola spolupracuje na několika evropských projektech ( jako uživatel). Např. - TU v Liberci, SOŠaG v Liberci, Gymnázium J.Palacha Mělník.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní hry, atletika, cvičení pro malé školáky, kopaná., sportovní, technické, přírodovědné, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: dětské hřiště, školní klub, venkovní učebna., studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: J. A. Komenského 467
Obec: Hodkovice nad Mohelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 42
Kontakt na školu: Telefon: 482 772 686
Fax: není
IZO:116400871
Školní jídelna
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 467
Obec: Hodkovice nad Mohelkou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 42
Kontakt na školu: Telefon: 482 772 686
Fax: není
IZO:116402504
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano