Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vítkov 69
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Ředitel:Mgr. Romana Sobotková
Kontakt na školu Telefon: 485 143 076
Email: zs-vitkov@volny.cz
Web: http://www.skolavitkov.cz
IČ:72741724
RED-IZO:600079805
Zřizovatel:Město Chrastava
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vítkov 69
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 076
IZO:116401168
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 20
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Logopedická péče
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Vítkov 69
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 076
Fax: 482 322 864
IZO:116401141
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 23
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 7,15
Roční školné v Kč: 1400
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: IVP,, logopedická péče
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Vítkov 69
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 076
IZO:116401150
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vítkov 69
Obec: Chrastava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 31
Kontakt na školu: Telefon: 485 143 076
IZO:116401176
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne