Zde může být obrázek školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, LIBEREC, JABLOŇOVÁ 564/43, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, LIBEREC, JABLOŇOVÁ 564/43, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Adresa školy: Ulice: Jabloňová 564
Obec: Liberec 12
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Iva Havlenová
Kontakt na školu Telefon: 482 725 220
Email: sekretariat@zsjablonova.cz
Web: zsjablonova.cz
IČ:65642350
RED-IZO:600079899
Zřizovatel:Statutární město Liberec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jabloňová 564
Obec: Liberec 12
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 220
IZO:102229261
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 457
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.11.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 14, 51
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Charakteristika školy
Zaměření: hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, biologie, chemie, zeměpis, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, lyžařský výcvikový kurz, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Jabloňová 564
Obec: Liberec 12
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 220
IZO:116401010
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 392
Zahájení přijímání nových žáků: 22.1.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 19.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,14,51
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Provoz zařízení (od - do): 12,50 - 18,00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, skladba
Škola organizuje : soutěže, koncerty, výjezdy do zahraničí
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Jabloňová 564
Obec: Liberec 12
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 220
IZO:116401001
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jabloňová 564
Obec: Liberec 12
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 220
IZO:116402041
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne