Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Višňová 173
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Ředitel:Mgr. Adéla Paříková
Kontakt na školu Telefon: 482 348 077
Email: skola@zsvisnova.cz
Web: www.zsvisnova.cz
IČ:72743522
RED-IZO:600080129
Zřizovatel:Obec Višňová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Višňová 162
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 101 124
IZO:107565102
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 - 16,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: environmentální výchova, výchova ke zdravému žiotnímu stylu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Bruslení
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Višňová 173
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 348 148
IZO:102241236
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 66
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce se školou v ZSPiG im Jana Pawla II. v Sulikówie (Polsko)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky se SPUCH (integrace)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, Hasičské kroužky, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Višňová 159
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 101 126
IZO:116400498