Zde může být obrázek školy.

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Všehrdova 1, Lovosice
Adresa školy: Ulice: Všehrdova 1
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Ředitel:Mgr. Monika Zemanová
Kontakt na školu Telefon: 416 532 437
Email: zslovovsehrdova@razdva.cz
Web: www.zsvsehrdova.cz
IČ:46771786
RED-IZO:600081401
Zřizovatel:Město Lovosice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Všehrdova 1
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 437
Fax: 416 532 437
IZO:102305978
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 228
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Školní klub, OPVVV I. ,II.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: logo náprava, dyslekticko-ambulantní poradna, hodiny speciálně pedagogické péče
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, požární kroužek
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Všehrdova 1
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 437
IZO:116500263