Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Podsedice, okres Litoměřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Podsedice, okres Litoměřice
Adresa školy: Ulice: Podsedice 85
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Ředitel:Mgr. Iva Pravdová
Kontakt na školu Telefon: 416 594 107
Email: pravdova@zspodsedice.ln.cz
Web:
IČ:72742844
RED-IZO:600081559
Zřizovatel:Obec Podsedice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Podsedice
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 567
IZO:107565943
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 18
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 -15.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Podsedice 85
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 107
IZO:102000239
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 25
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: hlavní vstup do školy je po celou dobu vyučování pod dozorem školnice
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : PČR, HZS
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální péče, možnost doučování, kroužek pro nadané děti
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Podsedice 85
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 107
IZO:116500085
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Podsedice
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 107
IZO:102765375
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne