Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Klapý, okres Litoměřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Klapý, okres Litoměřice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Klapý 85
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 16
Ředitel:Mgr. Irena Komárková
Kontakt na školu Telefon: 416 592 018
Email: skola.klapy@seznam.cz
Web:
IČ:72742321
RED-IZO:600081605
Zřizovatel:Obec Klapý
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Klapý 85
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 16
Kontakt na školu: Telefon: 416 592 018
IZO:107565307
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Škola je otevřena od: 6.30 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: MRKVIČKA
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Klapý 85
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 16
Kontakt na školu: Telefon: 416 592 018
IZO:102305731
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 23
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:10 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: MRKEV
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Klapý
Obec: Klapý
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 16
Kontakt na školu: Telefon: 416 592 018
IZO:181013631
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Klapý 85
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 16
Kontakt na školu: Telefon: 416 592 018
IZO:102753873