Zde může být obrázek školy.

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 284
Obec: Libochovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 17
Ředitel:Mgr. Miloš Matějka
Kontakt na školu Telefon: 774 786 890
Email: zs.libochovice@telecom.cz
Web: www.skolylibochovice.cz
IČ:46768807
RED-IZO:600081770
Zřizovatel:Město Libochovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vrchlického 284
Obec: Libochovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 17
Kontakt na školu: Telefon: 416 591 298
Fax: 416 591 298
IZO:102317097
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 705
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle dohody
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 450
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, ICT, fyzika, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, Charitativní , exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol, EU peníze školám, Preventivní program Veselé zoubky, Abeceda peněz, Zdravá pětka, Recyklohraní, Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, Šablony pro MŠ a ZŠ II
Domácí spolupráce : TJ Sokol Libochovice, TK Libochovice, FK Libochovice, Knihovna Libochovice, ZUŠ Libochovice, Státní zámek v Libochovicích, Domov důchodců Libochovice, KS U Tři lip, Městská policie
Mezinárodní spolupráce: Evangelischen Oberschule Lunzenau
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, chovatelské
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, Chodby vybavené hracími stoly a stoly na stolní tenis, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Riegrova 64
Obec: Libochovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 17
Kontakt na školu: Telefon: 416 591 565
IZO:116500468
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 150
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: svazek obcí (mikroregion)
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, sborový zpěv, hra na smyčcové nástroje, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, soutěže, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Vrchlického 284
Obec: Libochovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 17
Kontakt na školu: Telefon: 416 591 298
IZO:116500476
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 817
Obec: Libochovice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 17
Kontakt na školu: Telefon: 416 591 298
IZO:102753580
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne