Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Žalhostice 126
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 01
Ředitel:Mgr. Bc. Alena Krchňavá
Kontakt na školu Telefon: 416 737 095
Email: skolazalhostice@seznam.cz
Web: http://www.skolazalhostice.cz/
IČ:72745096
RED-IZO:600081842
Zřizovatel:Obec Žalhostice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žalhostice 126
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 737 095
IZO:107566087
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): dle dohody
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:00 h.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: osobnostní rozvoj, socializace, pracovní návyky
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: spolupráce s MŠ v dalších vesnicích
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žalhostice 126
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 737 095
IZO:102317429
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 128
Dny otevřených dveří (termín/y): dle dohody
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: od 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, hudební, výtvarné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, praktické vyučování, fyzika, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Domácí spolupráce : fakultní škola při UJEP, EASY Speak
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žalhostice 126
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 737 095
IZO:116500484
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Žalhostice 126
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 737 095
IZO:102753725