Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 6
Obec: Nové Sedlo
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Ředitel:Mgr. Veronika Barochová
Kontakt na školu Telefon: 415 786 140
Email: reditelka@zsms-novesedlo.cz
Web: www.zsms-novesedlo.cz
IČ:72741961
RED-IZO:600082792
Zřizovatel:Obec Nové Sedlo
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nové Sedlo, Hlavní 6
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 786 140
IZO:116600128
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Nové Sedlo, Hlavní 6
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 786 140
IZO:102377341
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Nové Sedlo, Hlavní 6
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 786 140
IZO:116600136
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nové Sedlo, Hlavní 6
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181050081
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne