Logo školy

Základní škola Lipenec, okres Louny

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lipenec, okres Louny
Adresa školy: Ulice: Lipno, Lipenec 119
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Ředitel:Mgr. Markéta Loulová
Kontakt na školu Telefon: 415 696 249
Email: informace@zs-lipenec.eu
Web: http://www.zs-lipenec.eu/
IČ:49123645
RED-IZO:600082857
Zřizovatel:Obec Lipno
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lipno, Lipenec 119
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 696 249
IZO:049123645
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli po telefonické domluvě. Tel. 739 456 436
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:10 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Recyklohraní, , Zdravá5, Světová škola, NNT, Kraj pro bezpečný internet, Česko vesluje, Atletika pro děti, NPO, Women for Women, OP - J.A.K., OVOV atd.
Certifikáty škol: Světová škola, Zdravá 5
Domácí spolupráce : Spolupráce s PPP, Police ČR, MŠ a Zš Tuchořice / Liběšice, obec Lipno
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, motorické čtení, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lipenec 119
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 696 249
IZO:116600250
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Do naplněnosti 2 oddělení školní družiny
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.15 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.00 - 15.45 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky, telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipenec 119
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 696 249
IZO:102665869
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, příprava svačin
Nápojové/potravinové automaty: ne