Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 2173
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Ředitel:Mgr. Vlastimil Lisse
Kontakt na školu Telefon: 415 652 138
Email: 3zslouny@3zslouny.cz
Web: http://www.3zslouny.cz
IČ:49123866
RED-IZO:600082865
Zřizovatel:Město Louny
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: 28. října 2173
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 652 138
IZO:181039419
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2016
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka
Domácí spolupráce: Městská policie Louny, v rámci MŠ a ZŠ
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Inkluze
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: 28. října 2173
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 652 138
IZO:049123866
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. a 12.11. 2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 2
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2012_2013.pdf (3223,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, inkluze,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: střelecký, vaření, šití, ABAKU, hudební, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, společenské hry, technické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: 28. října 2173
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 652 138
IZO:116600276
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 28. října 2173
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 652 138
IZO:102665940
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17-26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: 28. října 2173
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 652 138
IZO:181039427
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17-26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano