Logo školy

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Přemyslovců 2209
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Ředitel:Mgr. Vlastimil Hubert
Kontakt na školu Telefon: 415 672 213
Email: reditel@zspremyslovcu.cz
Web: www.zspremyslovcu.cz
IČ:49123891
RED-IZO:600082890
Zřizovatel:Město Louny
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Přemyslovců 2209
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 672 213
Fax: 415 672 213
IZO:049123891
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 370
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. března
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: technické, sportovní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Centrum sportu při AŠSK
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Program pro nadané žáky, podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodněným žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, sportovní, jazykové, hudební, technické, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Přemyslovců 2209
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 672 213
Fax: neni
IZO:116600306
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Přemyslovců 2209
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 672 213
Fax: neni
IZO:102665958
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano