Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny
Adresa školy: Ulice: Husova 445
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 01
Ředitel:Mgr. Stanislava Jirásková
Kontakt na školu Telefon: 415 214 022
Email: reditelka@zstgm-podborany.cz
Web: http://zs-tgm.podborany.cz
IČ:70879010
RED-IZO:600082962
Zřizovatel:Město Podbořany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 445
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 214 022
Fax: neni
IZO:102377782
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 279
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00 do školní družiny
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: bez vyhraněného zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Dyslektické doučovací skupiny pro žáky se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, přírodovědné, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Vroutecká 844
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 214 022
IZO:116600551
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nabídka činností o víkendu: ano
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 445
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 214 022
Fax: neni
IZO:116600438