Zde může být obrázek školy.

Základní škola Peruc

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Peruc
Adresa školy: Ulice: Komenského 193
Obec: Peruc
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 07
Ředitel:Mgr. Tomáš Hosnedl
Kontakt na školu Telefon: 415 697 168
Email: zsperuc@zsperuc.cz
Web: www.zsperuc.cz
IČ:61357413
RED-IZO:600083004
Zřizovatel:Městys Peruc
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 193
Obec: Peruc
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 07
Kontakt na školu: Telefon: 415 697 168
Fax: neni
IZO:061357413
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 200
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:05
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, knihovna, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, cizí jazyky, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: Leubsdorf - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 193
Obec: Peruc
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 07
Kontakt na školu: Telefon: 415 697 168
Fax: neni
IZO:116600357
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:05 do 7:05
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00 do 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 193
Obec: Peruc
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 07
Kontakt na školu: Telefon: 415 697 137
Fax: neni
IZO:102665842
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne