Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny
Adresa školy: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Ředitel:Mgr. Jan Krtička
Kontakt na školu Telefon: 415 676 118
Email: reditelzscerncice@gmail.com
Web: www.zscerncice.cz
IČ:61357537
RED-IZO:600083071
Zřizovatel:Obec Černčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
Fax: 415 676 118
IZO:108040712
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Škola je otevřena od: 6:00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.doc (79,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: Policie ČR, HZS ČR, Pedagogicko-psychologická poradna
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
Fax: 415 676 118
IZO:061357537
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 476
Aktuální počet žáků: 245
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád pro žáky ZŠ.doc (182,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014.docx (10272,9 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky, fyzika, ICT, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce : Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, HSZ ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, turistické, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: vstupní hala, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
Fax: 415 676 118
IZO:116600225
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
Fax: 415 676 118
IZO:102665923
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 22
Nápojové/potravinové automaty: ne