Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny
Adresa školy: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Ředitel:Mgr. Jan Krtička
Kontakt na školu Telefon: 415 676 118
Email: reditelzscerncice@gmail.com
Web: www.zscerncice.cz
IČ:61357537
RED-IZO:600083071
Zřizovatel:Obec Černčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
IZO:108040712
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Škola je otevřena od: 6:00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.doc (79,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Policie ČR, HZS ČR, Pedagogicko-psychologická poradna
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
IZO:061357537
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 476
Aktuální počet žáků: 283
Dny otevřených dveří (termín/y): Po telefonické domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ANO
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2019_2020.doc (278,5 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, HSZ ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, turistické, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště, vstupní hala
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
IZO:116600225
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fügnerova 424
Obec: Černčice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 676 118
IZO:102665923
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 22
Nápojové/potravinové automaty: ne