Logo školy

Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Liběšice 61
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 63
Ředitel:Mgr. Michaela Gondeková
Kontakt na školu Telefon: 415 725 033
Email: zsms.libesice@seznam.cz
Web: zsmslibesice.cogito.cz
IČ:72741732
RED-IZO:600083080
Zřizovatel:Obec Liběšice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Liběšice 61
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 725 033
IZO:116600152
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Klokanovy školky
Domácí spolupráce: Obec Liběšice, MAS Vladař, okolní malotřídní školy atd.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Liběšice 61
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 63
Kontakt na školu: Telefon: 415 725 033
IZO:102377375
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:00 - 16:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, informatika, přírodovědné, hudební, sportovní
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Učíme se venku
Domácí spolupráce : Obec Liběšice, hasiči, policie, OSPOD, MAS Vladař, okolní malotřídní školy atd.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Metoda prof. Hejného - 1. - 2. ročník Klasická výuka - 3. - 5. ročník
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence pro žáky s SVP.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, rukodělné, přírodovědné, náboženství
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Liběšice 61
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 725 033
IZO:116600161
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Liběšice 61
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 725 033
IZO:102665796
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: MŠ - 19,- Kč, ZŠ - 25/28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne