Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most
Adresa školy: Ulice: nám. Pionýrů 1
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Ředitel:Mgr. Bc. Jana Kubičinová
Kontakt na školu Telefon: 476 113 151
Email: reditelna@zskaterina.cz
Web: www.zskaterina.cz
IČ:70882762
RED-IZO:600083659
Zřizovatel:Město Hora Svaté Kateřiny
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Růžový vrch 79
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 113 151
IZO:116702061
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Pionýrů 1
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 113 151
IZO:116700866
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 521
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: MŠ v Německu - Deutschneudorf
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. Pionýrů 1
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 113 151
IZO:116700874
Školní klub
Adresa: Ulice: nám.Pionýrů 1
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 113 151
IZO:166101273
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Pionýrů 106
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 113 151
IZO:116700882
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Růžový vrch 79
Obec: Hora Svaté Kateřiny
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 46
Kontakt na školu:
IZO:181098831