Logo školy

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
Adresa školy: Ulice: Mládežnická 220
Obec: Litvínov - Hamr
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Ředitel:Mgr. Radka Jirkovská
Kontakt na školu Telefon: 773 826 346
Email: zshamr@softcontrol.cz
Web: http://www.zshamr.cz
IČ:47324287
RED-IZO:600083837
Zřizovatel:Město Litvínov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mládežnická 220
Obec: Litvínov - Hamr
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 773 826 346
IZO:116701064
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 21
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: sm-02-školní řád 2018.doc (125,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výročka 2017-2018.doc (10809,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Celé Česko čte dětem, Záložka spojuje školy, OVOV, Recyklohraní, Život dětem,Veselé zoubky, Spolupracující třída, Miluji jídlo, neplýtvám, Dnes jím jako..., Minisčítání,
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, gymnastika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, taneční, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Mládežnická 220
Obec: Litvínov - Hamr
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 732 440 604
IZO:116701081
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mládežnická 220
Obec: Litvínov - Hamr
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 773 826 345
IZO:116701072
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24,- - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne