Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Adresa školy: Ulice: Školní 126
Obec: Horní Jiřetín
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 43
Ředitel:Ing. Klára Křivánková
Kontakt na školu Telefon: 476 734 287
Email: ucetni@izms.cz
Web: http://www.izms.cz
IČ:70838976
RED-IZO:600083845
Zřizovatel:Město Horní Jiřetín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Horní Jiřetín
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 43
Kontakt na školu: Telefon: 476 734 287
IZO:116702079
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.3.2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 14
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety, jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 126
Obec: Horní Jiřetín
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 43
Kontakt na školu: Telefon: 476 734 287
Fax: 476 734 287
IZO:116701153
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 186
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 14
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení:
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, společenské hry, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Horní Jiřetín
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 43
Kontakt na školu: Telefon: 476 734 287
IZO:116701170
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00-16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 300
Obec: Horní Jiřetín
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 43
Kontakt na školu: Telefon: 476 734 287
IZO:116701161
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne