Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most
Adresa školy: Ulice: Přátelství 160
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Ředitel:PhDr. Miroslava Holubová
Kontakt na školu Telefon: 476 742 362
Email: reditel@zsjanov.cz
Web: www.zsjanov.cz
IČ:00832502
RED-IZO:600083934
Zřizovatel:Město Litvínov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školská 104
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 476 742 362
Fax: 476 742 362
IZO:116701951
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 225
Aktuální počet dětí: 209
Dny otevřených dveří (termín/y): aktuálně před zápisem do MŠ, květen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: přítomnost dospělé osoby u vchodu, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 13, č. 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: třída pro děti s více vadami a třída pro děti se závažnými vadami řeči, individuální integrace v běžných třídách
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Přátelství 160
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 476 742 362
Fax: 476 742 362
IZO:116701013
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 398
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: přítomnost dospělé osoby u vchodu
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 13, č.15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: podpora přípravy žáků na výuku
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40, 1x týdně 13:30
Školní družina
Adresa: Ulice: Školská 125
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 476 742 362
Fax: 476 742 362
IZO:116701030
školní klub
Adresa: Ulice: Přátelství 160
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 476 742 362
Fax: 476 742 362
IZO:150070403
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Přátelství 160
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 476 742 362
Fax: 476 742 362
IZO:116701056
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školská 104
Obec: Litvínov - Janov
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 42
Kontakt na školu: Telefon: 476 742 362
Fax: 476 742 362
IZO:166100528
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne