Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270
Adresa školy: Ulice: Karla Čapka 270
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Ředitel:Mgr. Bc. Martin Kaftan
Kontakt na školu Telefon: 417 861 390
Email: kaftan@zspskrupka.cz
Web: http://www.zspskrupka.cz
IČ:60232722
RED-IZO:600084795
Zřizovatel:Město Krupka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Karla Čapka 270
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 861 390
IZO:102565279
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 220
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 458, 480, 487, 485, 486, 524
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, biologie, chemie, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci vyžadující logopedickou prevenci, žáci sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:45
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla Čapka 270
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 861 390
IZO:181015692
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 213
Aktuální počet žáků: 60
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 458, 480, 487, 485, 486, 524
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce : firmy v regionu Teplicka (Lázně Teplice v Čechách, a. s.; Český porcelán Dubí, a. s.; Penny Market, s. r. o.; Tesco Stores ČR, a. s.;
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy podpory žákům: specifická podpora podle doporučení ŠPZ - individuální podpora po projednání se zákonným zástupcem žáka, zletilým žákem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Karla Čapka 270
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 861 390
IZO:116800186
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0,-- Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Provoz ŠD: pondělí - čtvrtek 6:30 - 7:45; 11:45 - 16:45 hodin; pátek - 6:30 - 7:45; 11:45 - 15:45 hodin.
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:45 hodin, pátek do 15:45 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, prostřednictvím notýsku.
Školní klub
Adresa: Ulice: Karla Čapka 270
Obec: Krupka 1
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 861 390
IZO:181021358
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karla Čapka 270
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 861 390
IZO:102705291
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 18,-- (0. skupina), 20,-- (1. skupina), 22,-- (2. skupina), 24,-- Kč (3. skupina)
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne