Zde může být obrázek školy.

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
Adresa školy: Ulice: Plynárenská 2953
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Mgr. Marcela Prokůpková
Kontakt na školu Telefon: 417 538 672
Email: eva.vagnerova@zsprosetice.cz
Web: www.zsprosetice.cz
IČ:46069771
RED-IZO:600084809
Zřizovatel:Statutární město Teplice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Plynárenská 2953
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 538 672
Fax: 417 538 672
IZO:102565287
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 346
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.4.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 9, trolejbus č. 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, zeměpis, fyzika, chemie, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 11,40
Školní družina
Adresa: Ulice: Plynárenská 2953
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 538 672
Fax: 417 538 672
IZO:116800348
Školní klub
Adresa: Ulice: Plynárenská 2953/6
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu:
IZO:181075547
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Plynárenská 2953
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 538 672
Fax: 417 538 672
IZO:102705305