Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zabrušany

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zabrušany
Adresa školy: Ulice:
Obec: Zabrušany 86
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 71
Ředitel:Mgr. Dana Plachá
Kontakt na školu Mobil: 733 537 114
Email: zszabrusany@volny.cz
Web: http://www.zszabrusany.cz
IČ:70981086
RED-IZO:600084825
Zřizovatel:Obec Zabrušany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Zabrušany 86
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 71
Kontakt na školu: Telefon: 733 537 115
IZO:107568497
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 58
Aktuální počet dětí: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Škola je otevřena od: 6 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: na přírodu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Zabrušany 86
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 71
Kontakt na školu: Telefon: 733 537 114
IZO:102465762
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Přítomnost dospělé osoby u vchodu do školy v době příchodu do ranní ŠD a začátku vyučování.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 7,30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: zapojení do sítě Tvořivých škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Žáci s Po, podpora asistenta pedagoga, individuální přístup, výuka v málo početných třídách.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Zabrušany 86
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 71
Kontakt na školu: Telefon: 605 476 729
IZO:116800402
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 7,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 - 15,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, Jsme malá vesnická škola, zákonné zástupce informujeme ihned osobně, zápisem do notýsku, ŽK.
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Zabrušany 46
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 71
Kontakt na školu: Telefon: 733 537 117
IZO:102705259
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 86
Obec: Zabrušany
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 71
Kontakt na školu:
IZO:181072700
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne