Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Petrovice 5
Kraj: Ústecký
PSČ: 403 37
Ředitel:Mgr. Květuše Leistnerová
Kontakt na školu Mobil: 608 062 016
Email: zspetrovice.ul@volny.cz
Web: http://www.skola-petrovice.cz
IČ:70695881
RED-IZO:600085511
Zřizovatel:Obec Petrovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice 5
Kraj: Ústecký
PSČ: 403 37
Kontakt na školu: Mobil: 608 062 016
IZO:116900474
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): květen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:15 do 16:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: skutečně zdravá škola ,program Začít spolu
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: partnerská MŠ Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice 5
Kraj: Ústecký
PSČ: 403 37
Kontakt na školu: Mobil: 608 062 016
IZO:102517096
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:15 do 16:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, plavecká hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: les ve škole, Tereza, skutečně zdravá škola, ekoškola, 72 hodin, sněhuláci pro Afriku,
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : spolupráce s vesnickými školami
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: žáci s SVP, podpora žáků s odlišným kulturním rostředím
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: chovatelské, jazykové, přírodovědné, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice 5
Kraj: Ústecký
PSČ: 403 37
Kontakt na školu: Mobil: 608 062 016
IZO:116900253
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice 5
Kraj: Ústecký
PSČ: 403 37
Kontakt na školu: Mobil: 608 062 016
IZO:116900482