Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karla IV. 1024
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Ředitel:Mgr. Pavel Ťupek
Kontakt na školu Telefon: 475 531 139
Email: zsul.karlaiv@seznam.cz
Web: http://zskarlaiv.cz
IČ:44553382
RED-IZO:600085538
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Karla IV. 1024
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Kontakt na školu: Telefon: 475 531 139
IZO:102517304
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 300
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD č.60,62,9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, snowboarding, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule ve všech třídách.
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Karla IV. 1024/19
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Kontakt na školu: Telefon: 475 531 139
Fax: 475 531 139
IZO:116900105
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karla IV. 1024/19
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Kontakt na školu: Telefon: 475 531 139
Fax: 475 531 139
IZO:102765740