Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Vodojemem 323
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 10
Ředitel:PaedDr. Milan Zelenka
Kontakt na školu Telefon: 472 744 477
Email: zsvodojem@volny.cz
Web: http://www.zsvodojem.cz
IČ:44553234
RED-IZO:600085601
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Vodojemem 323
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 10
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 477
Fax: 472 744 477
IZO:102777799
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 503
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Extra třída (EDUin)
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Vodojemem 323/3A
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 10
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 477
Fax: 472 744 477
IZO:116900229
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Vodojemem 323/3A
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 10
Kontakt na školu: Telefon: 472 744 477
Fax: 472 744 477
IZO:102789011