Logo školy

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: České mládeže 230
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Mgr. Bc. Petra Holasová
Kontakt na školu Telefon: 475 209 141
Email: zs23ul@iol.cz
Web: http://www.zsceskemladeze.cz
IČ:44553315
RED-IZO:600085660
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: České mládeže 230
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 141
Fax: 475 209 079
IZO:102517347
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11,52,58
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Domácí spolupráce : spolupráce s PF UJEP při přípravě studentů na pedagogickou praxi
Mezinárodní spolupráce: Turecko, Estonsko, Polsko, Francie, Řecko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s SPU
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: České mládeže 230/2
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 141
Fax: 475 209 079
IZO:116900121
Školní jídelna
Adresa: Ulice: České mládeže 230/2
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 141
Fax: 475 209 079
IZO:102765782