Logo školy

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: České mládeže 230/2, Klíše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Mgr. Bc. Petra Holasová
Kontakt na školu Telefon: 475 209 141
Email: zs23ul@iol.cz
Web: http://www.zsceskemladeze.cz
IČ:44553315
RED-IZO:600085660
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: České mládeže 230/2, Klíše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 141
IZO:102517347
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 505
Aktuální počet žáků: 505
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11,52,58
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, hudební výchova, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Domácí spolupráce : spolupráce s PF UJEP při přípravě studentů na pedagogickou praxi
Mezinárodní spolupráce: Turecko, Estonsko, Polsko, Francie, Řecko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: České mládeže 230/2, Klíše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 141
IZO:116900121
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky
Školní klub
Adresa: Ulice: České mládeže 230/2, Klíše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu:
IZO:181129060
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 50,-
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice: České mládeže 230/2, Klíše
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 141
IZO:102765782
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20,- - 30,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano